#2 - McPherson, Tanner - Position: 5'10" - Height: 5'10" - Weight: 140 - Grade: 9

#3 - Ruiz, Adrian - Position: 6'2" - Height: 6'2" - Weight: 175 - Grade: 11

#4 - Bane, William - Position: 5'9" - Height: 5'9" - Weight: 143 - Grade: 10

#5 - Carrico, Adam - Position: 5'8" - Height: 5'8" - Weight: 161 - Grade: 10

#7 - Peters, William - Position: 5'10" - Height: 5'10" - Weight: 162 - Grade: 12

#8 - Pope, Brett - Position: 5'10" - Height: 5'10" - Weight: 130 - Grade: 9

#10 - Lundy, Tyler - Position: 6'1" - Height: 6'1" - Weight: 182 - Grade: 11

#12 - Mallinson, Jonathan - Position: 5'8" - Height: 5'8" - Weight: 141 - Grade: 11

#18 - Sikes, Logan - Position: 6'0" - Height: 6'0" - Weight: 180 - Grade: 12

#19 - Osborne, Tony - Position: 5'11" - Height: 5'11" - Weight: 146 - Grade: 9

#20 - Cox, Carter - Position: 5'10" - Height: 5'10" - Weight: 161 - Grade: 9

#21 - Flippin, Isaac - Position: 5'8" - Height: 5'8" - Weight: 162 - Grade: 10

#22 - Sherwood, Nathan - Position: 5'11" - Height: 5'11" - Weight: 184 - Grade: 12

#23 - Cox, Raymond - Position: 5'10" - Height: 5'10" - Weight: 179 - Grade: 12

#30 - Bailey, Jordan - Position: 5'9" - Height: 5'9" - Weight: 174 - Grade: 9

#32 - Whitter, Weston - Position: 5'4" - Height: 5'4" - Weight: 149 - Grade: 9

#42 - Bourne, Clint - Position: 5'11" - Height: 5'11" - Weight: 242 - Grade: 12

#49 - DeBord, Andrew - Position: 5'7" - Height: 5'7" - Weight: 156 - Grade: 12

#50 - Bourne, Matthew - Position: 5'4" - Height: 5'4" - Weight: 209 - Grade: 9

#51 - Young, Garran - Position: 5'5" - Height: 5'5" - Weight: 147 - Grade: 9

#52 - Barber, Justin - Position: 5'11" - Height: 5'11" - Weight: 268 - Grade: 12

#53 - Wilson, Reece - Position: 5'10" - Height: 5'10" - Weight: 227 - Grade: 11

#54 - Buchanan, Thomas - Position: 5'6" - Height: 5'6" - Weight: 164 - Grade: 10

#55 - Collins, Zach - Position: 5'9" - Height: 5'9" - Weight: 200 - Grade: 12

#58 - Widner, Chance - Position: 5'8" - Height: 5'8" - Weight: 209 - Grade: 11